Regeringsformen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

Den första regeringsformen utfärdades 1634. Men ända sedan mitten av 1300-talet har det funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras. Då tillkom Magnus Erikssons landslag Kungabalken.

Parlamentarismen, att regeringen styr med stöd av parlamentet, riksdagen, började användas efter första världskriget. Men den skrevs in i denna grundlag först 1969.

Kungens makt har successivt minskat genom åren. När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen utan politisk makt och fick enbart symboliska uppgifter.

Regeringsformen innehåller 15 kapitel. Här är en sammanfattning av innehållet.

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

1 Comment

  1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas.

    Regeringsformen borde rimligen skrivas om enligt följande:All offentlig makt i Sverige utgår från EU och är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – EU utgör grunden för vår demokrati. EU beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna ska ha och hur EU:s makt ska fördelas.

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*