Svenska värderingar slutar i rent hyckleri

Debattören: Vårt land präglas av en försiktighet som leder till förljugenhet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 
FOTO: TT
Ska man ägna sig åt svenska värderingar och värdegrundsarbete kan man rimligen börja med de fyra F:en, skriver Mats Alvesson.

DEBATT. Nu för tiden är de flesta för svenska värderingar. Jämställdhet, tolerans, yttrandefrihet och alla likas värde betonas. Liksom att skaka hand. Udden är uppenbarligen mot de som har ”osvenska” värderingar. Värdegrundsvurmande mobiliseras mot ett samhälle i upplösning, ungefär som predikan mot synden förr i tiden.

Men det används också som en undanflykt för att ta tag i reella problem. Jobba med värdegrunden blir lätt naiva övningar kring vaga honnörsord: lallande positivitet.

 

Vad som uttalas skiljer sig ofta från vad som praktiseras.

Ett välfungerande samhälle kan inte bara skryta över goda svenska värderingar utan måste kritiskt granska sådana.

Jämfört med många andra samhällen präglas det svenska inte minst av försiktighet, följsamhet, feghet och – som en följd av detta – förljugenhet. Dessa Fyra F är centrala i offentlig verksamhet och samhällsliv.

 

Jag föreläser ofta för chefer inom offentlig förvaltning. Och framhåller då vikten av att fokusera på praktik och resultat – vad gör och åstadkommer man? Men i centrum står i stället policyer, planer, visioner och värdegrundsövningar. Man följer nitiskt regelverk och gör allt formellt rätt. 

Man följer nitiskt regelverk och gör allt formellt rätt.

De flesta håller med om vikten av en omdirigering från policyer, planer och prat mot att fokusera praktik och reella prestationer (i motsats till exempelvis glädjebetyg i skolan och pinnräkning inom polis och sjukvård). För mycket resurser går i dag till att allt ska se bra ut och undvikande av prickningar av tillsynsmyndigheter eller massmedia.

Man gör som alla andra. Att ta reellt ansvar för att skola, sjukvård, polis, socialtjänst och så vidare fungerar väl blir mindre viktigt. Viktigare för varje organisationsledning är att följa de fyra F:en. Att visa integritet och tala klarspråk är riskabelt.

Enklast kanske följsamhet och förljugenhet påvisas genom 180 graders-svängningen inom flykting- och invandrarområdet.

Under lång tid förnekades eller bagatelliserades problem med (utomeuropeisk) invandring: från trakasserier av kvinnor till hedersmord, gängbildningar, förorter som präglas av kriminalitet och utanförskap, låg sysselsättning och högt bidragsberoende, utryckningsfordon som slås sönder, hård belastning på skola och socialtjänst.

Man ”löste” länge problem genom slogans som ”mångfald är positivt” och ”bekämpa rasism!” eller helt enkelt genom att hata Sverigedemokraterna och ta avstånd från allt och alla som kunde uppfattas gynna dem. Strutspolitik, krampaktig godhet och främlingsfientlighet-fientlighet var ett praktexempel på Fyra F-svenska värderingar.

Nu bejakar de flesta i stort sett samma ”svenskhets”-dyrkande ståndpunkter och restriktiva asylpolitik som SD och kör med hyckleri i toppklass: man tar avstånd från och bedriver SD-liknande politik. Och betonar svenska värderingar, vilka tidigare förknippades med unken nationalism.

Borta är mångfalds-bejakande som statsideologi och man blir upprörd över muslimska politiker som inte vill skaka hand med kvinnor eller påstås döma enligt sharia-lagar.

 

Sverige är inte unikt i fråga om följsamhet och försiktighet men odlar starkt en form av vad vi kallar för funktionell dumhet: man gör allt riktigt enligt föreskrifter och PK-formler, är sensitiv för vad andra tycker (eller säger att de tycker) och avstår från eget tänkande.

Man är följsam mot olika lättkränkta grupper och undviker att ta strid mot kontraproduktiva påfund – typ modenycker och luftslottsambitioner – som ser bra ut på ytan men som bidragit till elände i bland annat polisen, pisaskolan och pisahögskolan, migrationspolitiken, delar av socialtjänsten och sjukvården.

Att tänka självständigt och visa integritet gynnas knappast i dagens samhällskultur och arbetsliv, särskilt inte i offentlig sektor. Karriären riskeras. Här gäller försiktighet, följsamhet och feghet – och en talang för förljugenhet, där man inte ser avståndet mellan det uttalade och det praktiserade.

Ska man ägna sig åt svenska värderingar och värdegrundsarbete kan man rimligen börja med de fyra F:en.

Mats Alvesson

 

Bildresultat för Bilderberger Trilateral EU

Redaktören S.Kling för siten NWO 

Reflexion över Mats Alvesson’s debattinlägg

De fyra F:en beskriver på ett basalt sätt den Svenska mentaliteten, generellt sätt, såväl stundom hos politiker som medborgare, men med en skillnad att, medborgarna är och har blivit förda medvetet bakom ljuset av just förljugenhet från politiker som har absolut insikt av orsak och verkan. Det kan inte bero på okunnighet hos det politiska etablissemanget. Om så skulle vara har dessa nog inte förstått meningen med vårt medlemskap i EU, och sammanträden med Oligarkernas absoluta toppskikt som ingår både i Bilderberggruppen såväl som i Trilaterala kommissionen vars enda mål är att genomföra den nya världsordningen till varje pris, vare sig vi vill eller inte, så länge Sverige är medlem i EU. Sveriges politiker har inget att välja på, de är Globalisternas ”Nyttiga medarbetare” i NWO:s anda.

Nu först kanske sanningen börjar utkristalliseras både hos Politiker och den del av Svenska folket, 52,3 procent röstade för ett medlemskap. Omröstningen hade inget att göra med om Sverige skulle inträda i den Europeiska Gemenskapen, utan var endast ämnat att ”Ta pulsen på” Svenska folket. Det var redan så gott som beslutat genom Anslutningsfördraget 1994, även känt som Korfufördraget, är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 januari 1995.

Fördraget undertecknades på Korfu, Grekland, av medlemsstaternas stats- och regeringschefer och regeringsrepresentanter för Finland, Norge, Sverige och Österrike den 24 juni 1994. Fördraget fastställde villkoren för de fyra staternas anslutning till Europeiska unionen (EU). Det utgör en del av unionens primärrätt och är juridiskt bindande för medlemsstaterna.

I det ögonblicket avskaffades Sverige som nationalstat för att underordna sig EU där insynen är klädd med vattentäta skott. Nu återstår bara fullt medlemskap i NATO, vilket politiker säger:INTE AKTUELLT för SVERIGE, vilket inte torde vara sant då det finns starka påtryckningar från NATO. Frågan är inte OM, utan NÄR. Våra Politiker fortsätter med oförminskad förljugenhet.

 

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*