No Picture
Media

Mind Control Världen som måltavla del 1

Mind Control Världen som måltavla PIA HELLERTZ Fil dr. Ända sedan urminnes tider har den verkliga makten legat i konsten att kontrollera den stora massans sinnen. Med radions och televisionens inträde i var mans hem […]