Globalismen

Västvärldens falskspel

Återger Lars Berns analys av anfallet mot Syrien den 13 april 2018 Den moderna historieskrivning som präglat den bild som vi har av världen, har mer än någon annan skrivits av britterna och den angloamerikanska […]