No Picture
EU

svenska arbetsmarknadsmodellen utmanas

Direktivförslag från EU-kommissionen utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen Arbetsgivarverket menar i ett remissvar att grundläggande principer i den svenska modellen utmanas och är i fara efter EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om överstatlig reglering inom arbetsmarknadsområdet. […]