Invandring Integration

Vad gör vi med dem som inte vill integreras?

  Vi tror att resten av världen går och längtar efter att bli undervisade i ”svenskhet”, men sanningen är att det finns de som ser det här som något förolämpande.  Samtidigt vill de ta del […]